No announcement available or all announcement expired.

1. Profesinių gebėjimų įvertinimas (ne ilgiau kaip 5 darbo dienos)

Specialistai vadovaudamiesi metodikomis:
• įvertina profesinės reabilitacijos dalyvio funkcinį pajėgumą,
• psichosocialinius profesinius gebėjimus,
• nustato asmens galimybes mokytis tam tikrą profesiją,
• pateikia išvadas ir/ar rekomendacijas dėl tolimesnės profesinės reabilitacijos eigos.

2. Profesinis orientavimas ir konsultavimas (ne ilgiau kaip 5 darbo dienos)

Specialistai, vadovaudamiesi metodikomis:
• padeda profesinės reabilitacijos dalyviui pasirinkti profesiją, atsižvelgdami į asmens individualias savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių profesijų ypatumus bei įsidarbinimo galimybes;
• atliekama asmens asmeninių savybių analizė, asmuo konsultuojamas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo klausimais.

3. Profesinių gebėjimų išugdymas ir lavinimas

Profesinių gebėjimų išugdymas ir lavinimas, iš jų reabilitacinio, socialinio, psichologinio, darbo imitavimo priemonėmis (ne ilgiau kaip 30 darbo dienų)
Specialistai, vadovaudamiesi metodikomis ir įvertinę asmenį:
• atstato bei lavina prarastas savybes, reikalingas darbui;
• ugdo naujas savybes reabilitacinio, darbo imitavimo, socialinio ir psichologinio poveikio priemonėmis, kad galėtų kuo sėkmingiau sugrąžinti asmenį į darbo rinką;
• atliekamas profesinių gebėjimų ugdymas, atkartojant realų darbo procesą atitinkamų priemonių ir įrangos pagalba sukurtoje kuo artimesnėje realiai darbo vietai aplinkoje.

Profesinių gebėjimų išugdymas ir lavinimas, iš jų profesinis mokymas (trukmė priklauso nuo mokymo programos)

4. Pagalba įsidarbinant (ne ilgiau kaip 5 darbo dienos)

Informacijos rinkimas ir analizė apie situaciją darbo rinkoje, darbo vietos pagal įsigytą profesiją paieška, potencialių darbdavių paieška bei tarpininkavimas įdarbinant asmenį.
Specialistai suteiks dalyviui informaciją apie priemones, reikalingas užtikrinti, kad dalyvis mokės sukurti savo gyvenimo aprašymą ir individualų kreipimosi į darbdavį laišką.

5. Palaikymas darbo vietoje (apie 40 valandų)

Palaikymas ryšių su negalią turinčiu asmeniu jam įsidarbinus. Teikti asmeniui palaikymą darbo vietoje ir konsultuoti, siekiant išlaikyti darbo vietą, teikti tarpininkavimo paslaugas, konsultuoti darbdavį ir darbo kolektyvą dėl negalios specifikos, bendravimo specifikos.

 • Viešoji įstaiga Profesinio mokymo centro „Žirmūnai" Pietų Lietuvos filialas

  Vilniaus al. 30, LT-66119 Druskininkai, Tel./Faks. (8-313) 51091
  Mob. tel. +370 603 79210
  El-paštas: druskininkai@mczirmunai.lt Darbo laikas:
  Pirmadienį-penktadienį 7:30-16:00
  Pietų pertrauka 11:45-12:15