Slaugytojo padėjėjo mokymo programa

Reikalavimai stojančiajam: įgytas vidurinis išsilavinimas ir viena kvalifikacija

Programos trukmė – 1 metai.

Programos kodas – T43091301

Praktinis mokymas užima ne mažiau negu 70 proc. viso mokymosi laiko.

Suteikiama kvalifikacija – slaugytojo padėjėjas.

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, atlikti techninius ir kitus darbus.

Mokiniai mokosi higieninių paciento reikmių tenkinimo, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymo, techninių darbų atlikimo, pagalbos slaugos specialistui stiprinant paciento sveikatą ilgalaikėje slaugoje ir kitų  modulių.

Baigiamasis vertinimas ir įgyta kvalifikacija

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Baigus slaugytojo padėjėjo mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo sveikatos priežiūros srities, reabilitacijos krypties programas.

Būsimo darbo specifika

Intensyvus bendravimas su pacientais ir jų artimaisiais slaugytojo padėjėjui kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus. Slaugytojo padėjėjas turi būti gailestingas, sąžiningas, doras, mylėti žmogų. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Labai svarbu būti tolerantiškam, kultūringam, ryžtingam, reikliam, iniciatyviam, sugebėti kantriai siekti užsibrėžto tikslo, valdyti savo emocijas, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Reikalingas gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Įgiję slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, asmenys galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinės aviacijos įstaigose, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje.

Detali slaugytojo padėjėjo modulinė mokymo programa: >>>

Kviečiame prisijungti! Visus rūpimus klausimus atsakysime tel. +370 679 70770.

Jau apsisprendei? Prisijungti prie lamabpo sistemos >>>

 • Viešoji įstaiga Profesinio mokymo centro „Žirmūnai" Pietų Lietuvos filialas

  Vilniaus al. 30, LT-66119 Druskininkai, Tel./Faks. (8-313) 51091
  Mob. tel. +370 603 79210
  El-paštas: druskininkai@mczirmunai.lt Darbo laikas:
  Pirmadienį-penktadienį 7:30-16:00
  Pietų pertrauka 11:45-12:15