No announcement available or all announcement expired.

Pirminis profesinis mokymas

Pirminis profesinis mokymas skirtas mokiniams, siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją. Asmenims, siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją, mokslas nemokamas. Profesinio mokymo įstaigų absolventai, įgiję brandos atestatą, gali stoti į aukštąsias mokyklas. Stojantiems į tos pačios švietimo srities aukštojo mokslo studijų programas suteikiami papildomi balai.

Profesinis mokymas Lietuvoje įgyvendinamas mokykline forma, tačiau praktinis mokymas ir mokymas įmonėse sudaro didžiąją mokymo programos dalį. Pirminiame profesiniame mokyme praktiniam mokymui iš viso skiriama 60–70 proc. specialybės dalykams skirtų valandų, iš kurių 8–15 savaičių praktinis mokymas privalo būti vykdomas įmonėje arba realias darbo sąlygas atitinkančioje mokymo įstaigos bazėje.

Pirminio profesinio mokymo programos:

Sveikatos kryptis

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Paramediko modulinė profesinio mokymo programa

Socialinės gerovės kryptis

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė mokymo programa

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Paslaugų asmenims kryptis

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Verslo ir administravimo kryptis

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

Inžinerijos kryptis

Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa

Statybos kryptis

Staliaus-dalidės modulinė profesinio mokymo programa

Gamybos kryptis

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

Tęstinis profesinis mokymas

Tęstinio profesinio mokymo tikslas – tobulinti asmens turimą kvalifikaciją, įgyti kitą kvalifikaciją arba kompetencijų, reikalingų atliekant įstatymais reglamentuojamą darbą ar funkciją. Asmenims, siekiantiems įgyti antrąją kvalifikaciją, mokslas nemokamas. Tęstinio formaliojo profesinio mokymo programos skirtos įvairaus išsilavinimo (nuo pradinio iki povidurinio išsilavinimo) asmenims. Besimokantiesiems gali būti keliami praktinės veiklos patirties arba būtinos kvalifikacijos reikalavimai

Tęstinio profesinio mokymo programos:

Sveikatos kryptis

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Paramediko modulinė profesinio mokymo programa

Socialinės gerovės kryptis

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė mokymo programa

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Paslaugų asmenims kryptis

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa turint pagrindinį išsilavinimą

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa turint pagrindinį išsilavinimą

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Verslo ir administravimo kryptis

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa 

Inžinerijos kryptis

Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa

Statybos kryptis

Staliaus – dailidės modulinė profesinio mokymo programa

Gamybos kryptis

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

 • Viešoji įstaiga Profesinio mokymo centro „Žirmūnai" Pietų Lietuvos filialas

  Vilniaus al. 30, LT-66119 Druskininkai, Tel./Faks. (8-313) 51091
  Mob. tel. +370 603 79210
  El-paštas: druskininkai@mczirmunai.lt Darbo laikas:
  Pirmadienį-penktadienį 7:30-16:00
  Pietų pertrauka 11:45-12:15