No announcement available or all announcement expired.

VšĮ Profesinio mokymo centro Žirmūnai Druskininkų filialas, kurio steigėjas Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija, įsikūręs Druskininkuose, pačiame miesto centre.  Sėkmingai veikianti ir nuolat auganti organizacija prisitaiko prie pokyčių švietimo sistemoje, gilinasi į miesto darbo rinkos poreikius ir kasmet papildo siūlomų mokytis programų sąrašą naujomis, aktualiomis programomis. Pagrindinė filialo veikla – sudaryti sąlygas visuomenės nariams įgyti naują profesinę kvalifikaciją, tobulinti turimą bei persikvalifikuoti, užtikrinama galimybė mokytis visą gyvenimą.

 • Mokymo centras Vilniaus al. 30
  Mokymo centras Vilniaus al. 30
 • Visas mokymo procesas suskirstytas į dvi dalis: teorinį ir praktinį mokymą. Teorinis mokymas vyksta gerai įrengtuose Mokymo centro kabinetuose, aprūpintuose reikalinga šiuolaikiška įranga bei metodine mokymo(si) medžiaga. Ypatingas dėmesys skiriamas praktiniam mokymui, kuris vyksta ne tik mokymo centre, bet ir įmonėse, todėl mokiniai turi galimybę tobulinti įgūdžius realiose darbo vietose. Praktinis mokymas atliekamas Druskininkų bei kitų miestų įmonėse, siuvyklose, turizmo bei kelionių agentūrose, viešbučiuose, SPA centruose, ligoninėse, aptarnavimo bei inžinerinės srities bei komercinėse organizacijose. Visi mokiniai puikių ir profesionalių mokytojų dėka, tampa puikiais specialistais ir sėkmingai įsilieja į darbo rinką. Įsidarbinimo rodiklis siekia 97 proc., po baigiamosios praktikos dauguma mokinių pasilieka dirbti.

2014 m. Europos regioninės plėtros fondo lėšomis Druskininkų filiale įrengtas Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centras, aprūpintas naujausiais technologiniais įrenginiais ir atitinkantis verslo įmonių lūkesčius. Tokio pobūdžio centras yra vienintelis regione. Čia mokysis ne tik mūsų mokymo centro mokiniai, bet unikalia mokymo baze galės naudotis ir kitos įstaigos: bus sudarytos galimybės kelti kvalifikaciją profesijos atstovams, vykdyti kvalifikacinius egzaminus, rengti seminarus, konkursus, konferencijas, vesti technologijų pamokas bei praktinius užsiėmimus  įvairių švietimo įstaigų mokiniams.

Druskininkų filialas yra daugiafunkcinė įmonė. Teikiamos paslaugos: profesinis mokymas (pirminis ir tęstinis), suaugusių ir bedarbių mokymas, profesinė reabilitacija.

 1. Profesinis mokymas. Šiuo metu suteikiama galimybė rinktis pirminį arba tęstinį mokymą. Pirminis profesinis mokymas skirtas asmenims, siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją, tokiu atveju mokslas yra nemokamas. Pirminio mokymo programos:masažuotojo, slaugytojo padėjėjo, socialinio darbuotojo,virėjo, padavėjo ir barmeno, siuvėjo,svečių aptarnavimo darbuotojo, staliaus-dailidės, automobilių elektros įrengimų remontininko siuvėjo.
 2.  Tęstinio profesinio mokymo tikslas – tobulinti asmens turimą kvalifikaciją, įgyti kitą kvalifikaciją arba kompetencijų, reikalingų atliekant įstatymais reglamentuojamą darbą ar funkciją. Asmenims, siekiantiems įgyti antrąją kvalifikaciją, mokslas nemokamas. Tęstinio mokymo programos: masažuotojo, slaugytojo padėjėjo, socialinio darbuotojo,virėjo, padavėjo ir barmeno, siuvėjo,svečių aptarnavimo darbuotojo, staliaus-dailidės, automobilių elektros įrengimų remontininko siuvėjo.Profesinio mokymo įstaigų absolventai, įgiję brandos atestatą, gali stoti į aukštąsias mokyklas. Stojantiems į tos pačios švietimo srities aukštojo mokslo studijų programas suteikiami papildomi balai. Esant poreikiui apgyvendiname ir atvežame į mokymus, yra galimybė gauti stipendiją ir atlikti praktiką užsienio šalyse (pagal Erasmus+ projektą). Mokiniams, sėkmingai baigusiems  pasirinktą programą ir išlaikiusiems kompetencijų vertinimo egzaminą, yra išduodami valstybės pripažinti Profesinio mokymo diplomai.

3.Suaugusių ir bedarbių mokymas. Bedarbių ar įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinis mokymas. Jei asmuo negali įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, nes neturi reikiamos kvalifikacijos ar trūksta kompetencijų, užimtumo tarnyba gali pasiūlyti dalyvauti profesiniame mokyme. Taip pat mokytis gali suaugę asmenys savo iniciatyva ir lėšomis.

4.Profesinė reabilitacija. Profesinės reabilitacijos individualią programą (ciklą) sudaro šios paslaugos: profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas ir pagalba įsidarbinant. Mokymo centras didžiuojasi, kad pavyko sukurti puikias mokymosi sąlygas negalią turintiems žmonėms. 2010 m. pradėti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos mokymai. Neįgalieji čia gali įgyti kelionių vadovo, draudimo konsultanto, lengvų drabužių siuvėjo ar kitą specialybę, mokytis kompiuterio vartojimo pagrindų, tobulinti darbo įgūdžius, psichologiškai pasiruošti ir sėkmingai integruotis į darbo rinką.

 • Viešoji įstaiga Profesinio mokymo centro „Žirmūnai" Pietų Lietuvos filialas

  Vilniaus al. 30, LT-66119 Druskininkai, Tel./Faks. (8-313) 51091
  Mob. tel. +370 603 79210
  El-paštas: druskininkai@mczirmunai.lt Darbo laikas:
  Pirmadienį-penktadienį 7:30-16:00
  Pietų pertrauka 11:45-12:15