PRIĖMIMAS Į VIRĖJO, MASAŽUOTOJO, KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO OPERATORIAUS, SLAUGYTOJO PADĖJĖJO, PADAVĖJO IR BARMENO, SVEČIŲ APTARNAVIMO DARBUOTOJO, SIUVĖJO, AUTOMOBILIŲ MECHANIKO, STALIAUS SPECIALYBES NUO BIRŽELIO 1 D. PER http://profesinis.lamabpo.lt/ SISTEMĄ.     PRIĖMIMAS Į VIRĖJO, MASAŽUOTOJO, KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO OPERATORIAUS, SLAUGYTOJO PADĖJĖJO, PADAVĖJO IR BARMENO, SVEČIŲ APTARNAVIMO DARBUOTOJO, SIUVĖJO, AUTOMOBILIŲ MECHANIKO, STALIAUS SPECIALYBES NUO BIRŽELIO 1 D. PER http://profesinis.lamabpo.lt/ SISTEMĄ.
Modulinės mokymo programosReikalingas bazinis išsilavinimasProgramos trukmė
Kompiuterinio projektavimo operatoriausvidurinis1.5 metų
Masažuotojovidurinis2 metai
Slaugytojo padėjėjovidurinis1 metai
Virėjovidurinis2 metai
Padavėjo ir barmenovidurinis1.5 metų
Svečių aptarnavimo darbuotojovidurinis1.5 metų
Siuvėjovidurinis2 metai
Automobilių mechanikovidurinis2 metai
Staliusvidurinis2 metai

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus mokymo programa


Kviečiame mokytis po 12 klasių (baigtas vidurinis išsilavinimas)

Programos trukmė – 1,5 metų.                   

Programos kodas – 440048204

Praktinis mokymas užima ne mažiau negu 70 proc. viso mokymosi laiko.

Suteikiama kvalifikacija – kompiuterinio projektavimo operatorius.

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas ir ugdyti bendrąsias kompetencijas šiems profesijos veiklos procesams vykdyti, priklausomai nuo darbovietės veiklos pobūdžio: nesudėtingų kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų, jų sudėtinių dalių projektavimo darbai, apimant informacinių ir leidybos technologijų taikymą, inžinerinių brėžinių, dvimačių ir trimačių kompiuterinės grafikos objektų ir jų projekcijų projektavimą ir redagavimą, trimačių objektų vaizdavimą ir komponavimą kompiuterinės grafikos programomis, grafinio dizaino raiškos priemonių taikymą, objektų vizualizacijų modeliavimą, mechaninių konstrukcijų, medinių konstrukcijų, baldų ir interjero detalių brėžinių ir statybinių konstrukcijų braižymą, rastrinių vaizdų kūrimą ir redagavimą, erdvinių kūnų projektavimą virtualioje aplinkoje, tinklapių kūrimą naudojant komandinio darbo lanksčias metodikas bei priemones.

Baigiamasis vertinimas ir įgyta kvalifikacija

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Baigus kompiuterinio projektavimo operatoriaus mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo informacijos ir ryšio technologijų srities programas.

Būsimo darbo specifika

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti informacijos ir ryšio technologijų sektoriaus verslo įmonėse bei kitų sektorių organizacijų padaliniuose, kurie teikia kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų projektavimo paslaugas. Toks specialistas dažniausiai dirba stacionarioje darbo vietoje, darbdavio biure, naudodamas kompiuterį ir atitinkamą programinę įrangą. Kompiuterinio projektavimo operatorius paprastai dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis. Jo darbo rezultatai tikrinami prieš integruojant į bendrą komandos darbo rezultatą. Augant specialisto patirčiai jo savarankiškumo lygmuo didėja.

Kviečiame prisijungti! Visus rūpimus klausimus atsakysime tel. +370 679 70770.


Masažuotojo mokymo programa

Kviečiame mokytis po 12 klasių (baigtas vidurinis išsilavinimas)

Programos trukmė – 2 metai.

Programos kodas – 440072601

Baigiamosios praktikos trukmė – 600 val.

Suteikiama kvalifikacija – masažuotojo.

Programos paskirtis – parengti masažuotoją, gebantį planuoti ir atlikti masažo procedūras bei vertinti jų efektyvumą, ugdyti sveikos gyvensenos poreikį, tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, klientais/pacientais, dirbti komandoje, lanksčiai prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos reikalavimų.

Mokiniai mokosi anatomijos, fiziologijos ir patologijos, reabilitacijos ir farmakologijos, infekcinių ir odos ligų pagrindų, masažo pradmenų, vidaus ligų ir masažas, chirurginių ligos ir masažo, nervų ligų ir masažo, vaikų ligų ir masažo, higieninio ir kosmetinio masažo, sportinio masažo ir kitų dalykų.

Baigiamasis vertinimas ir įgyta kvalifikacija

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Baigus masažuotojo mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo sveikatos priežiūros srities, reabilitacijos krypties programas.

Būsimo darbo specifika

Įgiję masažuotojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti savarankiškai bei asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės rūpybos institucijose, atliekančiose įvairaus amžiaus asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą ir reabilitaciją, sporto ir sveikatingumo centruose bei klubuose.

Kviečiame prisijungti! Visus rūpimus klausimus atsakysime tel.  +370 679 70770.


Virėjo mokymo programa

Kviečiame mokytis po 12 klasių (baigtas vidurinis išsilavinimas)

Programos trukmė – 2 metai.

Programos kodas – M44101304

Praktinis mokymas užima ne mažiau negu 70 proc. viso mokymosi laiko.

Suteikiama kvalifikacija – virėjas.

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų savarankiškai gaminti, apipavidalinti ir patiekti patiekalus, įvertinti patiekalų kokybę, tvarkyti dokumentaciją.

Mokiniai mokosi tvarkos virtuvėje palaikymo, pasiruošimo patiekalų gaminimui, sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų ir  saldžiųjų patiekalų gaminimo, jų apipavidalinimo ir kokybės vertinimo, salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų gaminimo, jų apipavidalinimo ir kokybės vertinimo, patiekalų pobūviams gaminimo ir patiekimo, darbo su dokumentais ir kitų modulių.

Baigiamasis vertinimas ir įgyta kvalifikacija

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, galės dirbti virėju įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbas pamainomis, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Detali virėjo modulinė mokymo programa: >>> 

Kviečiame prisijungti! Visus rūpimus klausimus atsakysime tel. +370 679 70770.


Padavėjo ir barmeno  mokymo programa

Kviečiame mokytis po 12 klasių (baigtas vidurinis išsilavinimas)

Programos trukmė – 1,5 metų.

Programos kodas – M44101303

Praktinis mokymas užima ne mažiau negu 70 proc. viso mokymosi laiko.

Suteikiama kvalifikacija – padavėjas ir barmenas.

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti maitinimo paslaugas teikiančių įmonių lankytojus, pokylių ir priėmimų svečius, gaminti gėrimus, kokteilius, šaltuosius ir karštuosius užkandžius bei juos patiekti.

Mokiniai mokosi pasiruošimo aptarnauti svečius, svečių aptarnavimo, specialiųjų užsakymų vykdymo, baro paruošimo, jo priežiūros, barmeno darbo organizavimo, gėrimų, kokteilių, nesudėtingų šaltųjų ir karštųjų užkandžių gaminimo bei patiekimo ir kitų modulių.

Baigiamasis vertinimas ir įgyta kvalifikacija

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs padavėjo ir barmeno kvalifikaciją, galės dirbti padavėju ir barmenu baruose, kavinėse, restoranuose ir kitose maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbas organizuojamas pamainomis, dirbama su elektros prietaisais.

Darbo priemonės: kasos aparatas, alaus pilstymo aparatas, sulčiaspaudė, indaplovė, ledų generatorius, šaldytuvas, plaktuvas, peiliai, atidarytuvas, kamščiatraukis, stiklo indai, svėrimo įrenginiai, matavimo prietaisai, skysčių matavimo talpos, mechaniniai baro įrenginiai, kavos virimo aparatai, stalo indai ir įrankiai, stalo užtiesalai ir kiti reikmenys, stalo serviravimo įrankiai, virtuvės informavimo sistema, lokali pranešimų sistema, kompiuterinė lankytojų aptarnavimo programa, kasos žurnalas.

Detali padavėjo ir barmeno modulinė mokymo programa: >>>

Kviečiame prisijungti! Visus rūpimus klausimus atsakysime tel. +370 679 70770.


Svečių aptarnavimo darbuotojo mokymo programa

Kviečiame mokytis po 12 klasių (baigtas vidurinis išsilavinimas)

Programos trukmė – 1,5 metų.

Programos kodas – M44101502

Praktinis mokymas užima ne mažiau negu 70 proc. viso mokymosi laiko.

Suteikiama kvalifikacija – svečių aptarnavimo specialistas.

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės svečius: juos sutikti, priimti, suteikti informaciją, išlydėti, paruošti pusryčius ir juos patiekti, suteikti maitinimo paslaugas, tvarkyti kambarius ir bendrojo naudojimo patalpas, prižiūrėti bendrą tvarką, organizuoti apskaitos procesą.

Mokiniai mokosi svečių priėmimo apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje, apskaitos proceso organizavimo, bendrosios tvarkos priežiūros, kambarių ir bendrojo naudojimo patalpų tvarkymo, pusryčių paruošimo,  maitinimo paslaugų suteikimo svečiams ir kitų modulių.

Baigiamasis vertinimas ir įgyta kvalifikacija

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs svečių aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti mažuose viešbučiuose, svečių namuose, kaimo turizmo sodybose ir kitose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, tvarkyti ir prižiūrėti patalpas, gaminti nesudėtingus patiekalus, juos patiekti, suteikti informaciją ir kitas paslaugas svečiams (priimti drabužius skalbti, lyginti juos ir kt.).

Detali svečių aptarnavimo specialisto modulinė mokymo programa:>>>

Kviečiame prisijungti! Visus rūpimus klausimus atsakysime tel. +370 679 70770.

Slaugytojo padėjėjo mokymo programa

 

Kviečiame mokytis po 12 klasių (baigtas vidurinis išsilavinimas)

Programos trukmė – 1 metai.

Programos kodas – M44091301

Praktinis mokymas užima ne mažiau negu 70 proc. viso mokymosi laiko.

Suteikiama kvalifikacija – slaugytojo padėjėjas.

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, atlikti techninius ir kitus darbus.

Mokiniai mokosi higieninių paciento reikmių tenkinimo, rūpinimosi pacientų ir jų artimųjų, pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymo, techninių darbų atlikimo, pagalbos slaugos specialistui stiprinant paciento sveikatą ilgalaikėje slaugoje ir kitų  modulių.

Baigiamasis vertinimas ir įgyta kvalifikacija

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Baigus slaugytojo padėjėjo mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo sveikatos priežiūros srities, reabilitacijos krypties programas.

Būsimo darbo specifika

Intensyvus bendravimas su pacientais ir jų artimaisiais slaugytojo padėjėjui kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus. Slaugytojo padėjėjas turi būti gailestingas, sąžiningas, doras, mylėti žmogų. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Labai svarbu būti tolerantiškam, kultūringam, ryžtingam, reikliam, iniciatyviam, sugebėti kantriai siekti užsibrėžto tikslo, valdyti savo emocijas, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Reikalingas gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Įgyję slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, asmenys galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinės aviacijos įstaigose, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje.

Detali slaugytojo padėjėjo modulinė mokymo programa: >>>

Kviečiame prisijungti! Visus rūpimus klausimus atsakysime tel. +370 679 70770.

Siuvėjo mokymo programa

Kviečiame mokytis po 12 klasių (baigtas vidurinis išsilavinimas)

Programos trukmė – 2 metai.

Programos kodas – M44072301

Praktinis mokymas užima ne mažiau negu 70 proc. viso mokymosi laiko.

Suteikiama kvalifikacija – siuvėjas.

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą siuvėją, kuris gebėtų dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo ir taisymo paslaugas, siūti drabužius siuvimo įmonėse ar individualiai, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Mokiniai mokosi pasiruošimo siuvimo procesams, drabužių detalių sukirpimo ir siuvimo, juosmeninių drabužių siuvimo, petinių drabužių be/su pamušalu siuvimo, drabužių siuvimo pagal užsakymus ir kitų modulių.

Baigiamasis vertinimas ir įgyta kvalifikacija

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Būsimo darbo specifika

Siuvėjo kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti įvairiose siuvimo įstaigose, siūti drabužius individualiai, bei vykdyti smulkųjį siuvimo paslaugų verslą.

Siuvėjo profesijai reikalingi svarbiausi bendrieji gebėjimai ir asmeninės savybės: kruopštumas, kantrybė, atidumas, darbštumas, kūrybingumas, vaizduotė, gebėjimas įvertinti žmogaus išvaizdą, gebėjimas piešti ir komponuoti, derinti spalvas, gebėjimas prisitaikyti prie užduočių kaitos, gebėjimas bendrauti, emocinė pusiausvyra, fizinė ištvermė bei pakantumas sėdimam darbui.

Detali siuvėjo modulinė mokymo programa: >>>

Kviečiame prisijungti! Visus rūpimus klausimus atsakysime tel. +370 679 70770.

Staliaus mokymo programa

Kviečiame mokytis po 12 klasių (baigtas vidurinis išsilavinimas)

Programos trukmė – 2 metai.

Programos kodas – M44073205

Praktinis mokymas užima ne mažiau negu 70 proc. viso mokymosi laiko.

Suteikiama kvalifikacija – stalius.

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą stalių, kuris gebėtų dirbti įvairiose statybos ir medienos apdirbimo įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Mokiniai mokosi medienos apdirbimos rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, tiesinių ir sudėtinių medienos gaminių gamybos, medienos gaminių montavimo, medienos masyvo baldų gamybos ir surinkimo, medienos gaminių remonto, apdailos plokščių ir tiesinių elementų montavimo, medienos gaminių apdailos ir kitų modulių.

Baigiamasis vertinimas ir įgyta kvalifikacija

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Būsimo darbo specifika

Staliaus kvalifikaciją įgiję asmenys apdirba medieną rankiniais, rankiniais elektriniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, gamina tiesines medienos detales, gamina ir surenka sudėtinius medienos gaminius bei medienos masyvo baldus, montuoja medienos gaminius bei apdailos plokštes ir tiesinius elementus, remontuoja medienos gaminius, atlieka medienos gaminių apdailą.

Stalius dirba individualiai ir grupėse. Dirbama lauke ir patalpose su medienos apdirbimo įrankiais, įranga ir staklėmis, pjovimo, obliavimo, gręžimo, šlifavimo, kalimo, tvirtinimo įrankiais, paaukštinimo įranga ir kt., tenka dirbti aukštyje.

Detali staliaus modulinė mokymo programa: >>>

Kviečiame prisijungti! Visus rūpimus klausimus atsakysime tel. +370 679 70770.

Automobilių mechaniko mokymo programa

Kviečiame mokytis po 12 klasių (baigtas vidurinis išsilavinimas)

Programos trukmė – 2 metai.

Programos kodas – M44071601

Praktinis mokymas užima ne mažiau negu 70 proc. viso mokymosi laiko.

Suteikiama kvalifikacija – automobilių mechanikas.

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą.

Mokiniai mokosi metalo technologinių darbų, variklių techninės priežiūros ir remonto, „Otto“ ir dyzelinių variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninės priežiūros ir remonto, transmisijos, važiuoklės, stabdžių ir elektros įrenginių techninės priežiūros ir remonto ir kitų modulių.

Baigiamasis vertinimas ir įgyta kvalifikacija

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Būsimo darbo specifika

Automobilių mechanikas turi atlikti: variklių ir dalių tikrinimas ir gedimų nustatymą; variklinių transporto priemonių ir motociklų variklių montavimą, tikrinimą, bandymą ir priežiūrą; variklio mazgų arba visų variklių pakeitimą; sugedusių variklinių transporto priemonių dalių montavimą, tikrinimą, reguliavimą, išrinkimą, restauravimą ir keitimą; variklių ir stabdžių montavimą ar reguliavimą, vairo ar kitų variklinių transporto priemonių mazgų reguliavimą; variklinių transporto priemonių mechatronikos mazgų ir įtaisų montavimą, reguliavimą, priežiūrą ir keitimą; planinių priežiūros paslaugų teikimą, pavyzdžiui, alyvos keitimą, sutepimą ir variklio sureguliavimą, kad transporto priemonės veiktų sklandžiai ir būtų laikomasi taršos reglamentuojamųjų dokumentų; variklių ir jų mazgų surinkimą po taisymo.

 

Detali automobilių mechaniko modulinė mokymo programa:>>>

Kviečiame prisijungti! Visus rūpimus klausimus atsakysime tel. +370 679 70770.

  • Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas

    Vilniaus al. 30, LT-66119 Druskininkai, Tel./Faks. (8-313) 51091 Mob. tel. +37061564115 El-paštas: druskininkai@vzdrmc.lt Darbo laikas: Pirmadienį-penktadienį 7:30-16:00 Pietų pertrauka 11:45-12:15